در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 22235

مهدی قریشیان

جراح فک وصورت

یکشنبه وسه شنبه ها صبح /چهارشنبه ها عصر


کلینیک لبخند زیبا
فاز یک، طبقه چهار
شماره های تماس:03138112 و 03135548071
بیمه های طرف قرارداد:آزاد