در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 29980

امید صوابی

متخصص پروتز

دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه ها عصر/پنجشنبه ها صبح


کلینیک لبخند زیبا
فاز یک، طبقه چهار
شماره های تماس:03138112 و 03135548071
بیمه های طرف قرارداد:آزاد