در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 31300

آرمین تاجمیر ریاحی

جراح دندان پزشک

سه شنبه ها صبح


کلینیک لبخند زیبا
فاز یک، طبقه چهار
شماره های تماس:03138112 و 03135548071
بیمه های طرف قرارداد:آزاد